Textindex

Index i kronologisk ordning över alla texter riff-raff publicerat. Texter markerade med asterisk (*) är skrivna av riff-raff eller personer från riff-raff.

riff-raff nr 1 (januari 2002)

Förord *
Samma gamla kapitalism – en inledning *
Curtis Price: Ömtåligt välstånd? Ömtålig social fred?
Cornelius Castoriadis: Vad som verkligen betyder något
Motsättningar i välfärdsstaten *

riff-raff nr 2 (hösten 2002)

Inledning *
El Argentinazo – decemberupproret 2001 *
Henri Simon: Från Cellatex till Moulinex – ett utbrott av öppet socialt våld
Steve Wright: Negris klassanalys – italiensk autonomistisk teori på sjuttiotalet
Hur ska världen förstås? – en recension av Empire *
No logo – utan klass *
Den autonoma rörelsen – en diskussion *
Kommuniké från italienska CRAC angående mordet på Biagi

riff-raff nr 3–4 (vinternñvåren 2003)

Inledning *
Kolinko: Klassammansättning
Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal – En introduktion till den militanta undersökningen som metod *
Att steka hamburgare – eller kampen mot värdet på en hamburgerrestaurang *
Loren Goldner: Kommunismen är den materiella mänskliga gemenskapen – Amadeo Bordiga idag
Krig och den nya världsordningen – En provisorisk introduktion till ”2000-talets intifada” *
Aufheben: Bakgrunden till 2000-talets Intifada

riff-raff nr 5 (hösten–vintern 2003)

Inledning – Kommunistiska perspektiv *
Gilles Dauvé & Karl Nesic: Tillståndet i världen – en kort lägesrapport
Gilles Dauvé & Karl Nesic: Att arbeta eller inte arbeta? ƒr det frågan?
Klasskrig, proletariat, oljeränta *
Wildcat: Krig mot oljeproletariatet
Inspirerande grund till den revolutionära teorin – recension av Kämpa tillsammans! nya bok *

riff-raff nr 6 (sommaren 2004)

Förbi förfall och vidare – inledning *
Aufheben: Ett bidrag till en kritik av förfallsteorin – förfallsteorin eller teorins förfall? Förord till den svenska översättningen 2004
Aufheben: Ett bidrag till en kritik av förfallsteorin – förfallsteorin eller teorins förfall? Del I
Aufheben: Ett bidrag till en kritik av förfallsteorin – förfallsteorin eller teorins förfall? Del II
Aufheben: Ett bidrag till en kritik av förfallsteorin – förfallsteorin eller teorins förfall? Del III
Karl Korsch: Om några principiella förutsättningar för en materialistisk diskussion om kristeorin
Anton Pannekoek: Teorin om kapitalismens sammanbrott
Kapitalets och klasskampens globalisering i historiskt perspektiv *
Callcenters och militanta undersökningar – en diskussion *
Marx och Engels i rysslandsfrågan : Förordet till andra ryska utgåvan av Manifestet
Omedelbar frihet för första maj-demonstranterna i Iran

Vägrandets dynamik (november 2004)

Inledande kommentarer *

I. Kommunistiska perspektiv
Gilles Dauvé: Om globaliseringsrörelsen (juni 2002)
Gilles Dauvé: Den försvunna (1997)
Gilles Dauvé: Kapitalism och kommunism (1972/1997)
Francois Martin: Klasskampen och dess mest kännetecknande aspekter de senaste åren (1968)
Gilles Dauvé: Leninismen och ultravänstern (1969/1997)
Gilles Dauvé: Vi återvänder till öst – och hälsar på hos Marx (2002)

II. Rörelse och organisering
Gilles Dauvé: När uppror dör (1997)
Gilles Dauvé: Revolutionär antifascism en självmotsägelse (1996)
Gilles Dauvé: Tillbaka till den Situationistiska internationalen (2000)
Gilles Dauvé: Klasskrig i Barcelona (1973)

III. Kritik av den moraliska ordningen
Gilles Dauvé: Till kritiken av den moraliska ordningen (juni 2003)
Gilles Dauvé & La Banquise: För en värld utan moralordning (1983)
Gilles Dauvé: Brev om djurens frigörelse (1999)
Tidigare medlemmar från La Banquise: Kartläggarna (1999)

IV. Appendix
Gilles Dauvé: Anmärkningar om Pannekoek och Bordiga (januari 1973/1997)
Le mouvement communiste: Öppet brev till konferensen för revolutionära grupper som ska hållas i Storbritannien i maj 1973 (april 1973)
Gilles Dauvé: Brev angående användandet av våld (1973)
Gilles Dauvé: Förord till Black & Reds utgåva av Eclipse & Re-Emergence of the Communist Movement (1974)
Gilles Dauvé: Förord till den japanska utgåvan av Nr 1 och Nr 2 av Le mouvement communiste (1973)

riff-raff nr 7 (sommaren 2005)

Kritik av den politiska organiseringen: Inledning *
Wildcat: Att reformera välfärdsstaten för att rädda kapitalismen: Medborgarlön och nya reformistiska illusioner
Demokratin som kapitalets gemenskap: En provisorisk kritik av demokratin *
Amadeo Bordiga: Ta över fabriken eller ta makten?
Giacomo Marramao: Kristeorin och konstitueringsproblemet
Angreppets och undandragandets kommunism *
Brevväxling mellan Gilles Dauvé och delar av riff-raff-redaktionen *
J. Kellstadt: Anti-aktivismens nödvändighet och omöjlighet
Karl Marx: Kritiska randanmärkningar till artikeln ”Kungen av Preussen och socialreformen”. Av en preussare

riff-raff nr 8 (hösten 2006)

Inledning *

Del 1. Kommunistisk teori bortom ultravänstrern
Aufheben: Arbetarrörelsen, kommunismen och ultravänstern. En historik och introduktion
Théorie communiste: Bakgrund och perspektiv
Théorie communiste: Théorie communiste. En introduktion för några unga lyonesare
Aufheben: Förfallsteorin eller teorins förfall (repris)
Théorie communiste: Om Aufhebens förfallstrilogi
Théorie communiste: Utdrag ur ”En kritik av ›kritiken av arbetet›”
Aufheben: Ett svar till Théorie communiste
En tidigare medlem av Aufheben: Introduktion till ”Ett svar till Aufheben”
Théorie communiste: Ett svar till Aufheben
Théorie communiste: Normativ historia och proletariatets kommunistiska essens
Meeting: Inbjudan
Gilles Dauvé: Kommunisering: en ”appell” och en ”inbjudan”
Intervju med Roland Simon *
Théorie communiste: Självorganisering och kommunisering
Théorie communiste / Alcuni fautori della comunizzazione: A fair amount of killing

Del 2. Öppen diskussion
Kommunismen som vägran, och som attack. Anteckningar om ”Angreppets och undandragandets kommunism” *
Björkhagengruppen: Om kritiken av den politiska ekonomin. Kritiska reflektioner kring ”Angreppets och undandragandets kommunism”
Angrepp/undandragande *
Chris Wright: Kris, konstituering och kapital

Del 3. Marx–Engelsserie
Friedrich Engels och Karl Marx: Utdrag ur Den heliga familjen eller Kritik av den kritiska kritiken. Mot Bruno Bauer et consortes
Karl Marx: Brev till Ferdinand Freiligrath
Karl Marx: Brev till Wilhelm Blos

riff-raff nr 9 (våren 2011)

Förord *

Kommuniseringen och vi
Peter Åström: Kris och kommunisering *
Théorie communiste: Kommuniseringsperspektivet

Kommunisering och motsättning
Tarona: Bolsjevism utan parti som revolutionär hållning
Bernard Lyon & Roland Simon: Kommentarer till Marcels text ”Angreppets och undandragandets kommunism”
Peter Åström: När allting svartnar, det är då du bleknar. Angående Dissident nummer 3, inledningen *
Per Henriksson: Om Marcel Crusoes exkommunister i Intermundia. Ett bidrag till kommuniseringsdiskussionen *

Kommunisering och historia
Théorie communiste: Mycket väsen för ingenting
Xavier Girrard: Kommunisering och historia. Några tankar om debatten
Peter Åström: Ett steg framåt, men lika långt kvar till mål. Apropå Xavier Girrards text *

Kapitalets omstrukturering
Théorie communiste: Proletariat och kapital – en för kort kärlekshistoria?

riff-raff nr 10 (våren 2022)

Inledning *
Endnotes: Kommunisering och värdeformsteori
Isaak Rubin: Abstrakt arbete och värde i Marx system
Isaak Dasjkovskij: Abstrakt arbete och Marx ekonomiska kategorier
Introduktion till två fragment om värdet *
Karl Marx: Värde
Karl Marx: Värdeföremålslighet som gemensam föremålslighet
Per Henriksson: Kommunistiska värden. Eller en positiv socialismteori? *
Peter Åström: Varan, värdet och kommunismen *XHTML CSS