riff-raff #8  —  riff-raff.se

Inbjudan

Meeting

en français, in italiano, in English

1. Vi möttes till en början i förlagskollektivet Senonevero och nu har vi bestämt oss för att sammanställa en tidskrift. Den kommer att tryckas av Senonevero och kommer fungera som ett utrymme för debatt och möten.

2. Denna tidskrift ska i första hand vara en aktiv reflektion med teoretisk och redaktionell aktivitet vigd åt den kommunistiska revolutionen – så som denna aktivitet existerar idag i Europa och om vindarna är gynnsamma även på andra sidan havet.

3. Vi noterar att det redan existerar en kommuniseringsströmning som kommer till uttryck i en mängd skilda teoriproduktioner och specifika praktiker i samtida kamper.

4. Denna strömning manifesterar sig i ett antal individer och grupper som vardera på sitt eget sätt, såväl teoretiskt som praktiskt, idag har detta gemensamt:

5. Kommuniseringen är inte ett program som ska appliceras, inte ens någonting som vi hädanefter kan beskriva, utan vägarna till den väntar på att bli utforskade och denna utforskning måste vara internationell. Mångfalden och de inre meningsskiljaktigheterna, för att inte nämna konflikterna, inom denna kommuniseringsströmning utmärker dess existens och måste erkännas.

6. Vi tar nu initiativet till att materialisera denna strömning genom att ge ut några texter som, på sina egna sätt, verkar uttrycka denna strömning med en mångfald i syften och praktiker. Dessa uttrycker, enligt oss, denna strömning utförligast. Om denna materialisering visar sig möjlig föreställer vi oss möten bortom själva ”tillverkningen” av tidskriften.

7. Vi har inga syften att ”skriva” denna tidskrift ensamma. Av denna anledning vill vi göra så att dessa texter ”arbetar” för sitt eget överskridande, sin fördjupning, tvärsöver den gemensamma konfrontationen och det gemensamma erkännandet; sålunda genom att räkna med nya, ad hoc teoretiska produktioner, som upprätthålls av deras möte med tidskriften.

8. Denna tidskrift är i sitt utvecklingsskede. En internetsida1 har gjorts tillgänglig för dem som bestämmer sig för att delta i denna process.

I slutet av februari till början av mars 2004 kommer en redaktionell träff att hållas för att färdigställa det första numret och för att prata om uppföljningen med hänsyn till de människor och det material som har samlats in. Om tidskriften är ett första steg kväver den inte uppsjön av tänkbara utbyten (även om vi hoppas undvika boxningsmatcher).

Le collectif Meeting
november 2003

Noter

1. http://meeting.senonevero.net. Även en postbox finns tillgänglig: ICN, BP 31, Marseille, Cedex 20, Frankrike. Övers. anm.

riff-raff #8  —  riff-raff.se