riff-raff #6  —  riff-raff.se

Omedelbar frihet för första maj-demonstranterna i Iran

Första maj är en dag för proletariatets enhet över hela världen. Första maj är en dag för arbetarna att protestera mot förtrycket och en dag då arbetarna har möjlighet att tillsammans protestera mot sin situation och ge uttryck för sina klassintressen.

Efter all den kamp som utkämpats i Iran har regimen efter 1979 varit tvungen att acceptera första maj. Men regimen har alltid försökt att undvika att dagen blir en arbetarnas dag och har försökt att ta kontroll över manifestationernas innehåll. De har gått så långt att de i år har ändrat dagen till den 30 april.

Arbetarna i olika städer startade en kamp för att själva organisera första maj-dagen. Bland annat arbetarna i Saqez (i iranska Kurdistan) samlades på första maj i en park och det var där som polisen omringade och attackerade dem och grep fler än 40 personer. De flesta släpptes men sju personer är fortfarande gripna: Jalal Hosseini, Borhan Divangard, Hadi Tanoomand, Esmail Khodkam, Mohammad Abdipoor, Mahmood Salehi (ledare för bagarfacket och har tidigare suttit tio månader i fängelse för sina aktiviteter i arbetarrörelsen) och Mohsen Kamgooyan (Hakimi) (känd aktivist i arbetarrörelsen och medlem av Författarförbundet).

Vi vill påpeka att de två senare, Mahmood Salehi och Mohsen Kamgooyan, två dagar tidigare hade träffat en delegation från Fria fackföreningsinternationalen (ICFTU), som var i Iran för att undersöka arbetarnas situation och regimens påståenden om att de iranska arbetarnas fackföreningar är fria. Men all kontakt med delegationen från ICFTU skedde under säkerhetstjänstens kontroll och chefen för delegationen, Anna Biondi, har klagat hos ILO (FN-kommittén för fackföreningsfrågor) att gripandet av de två har ett samband med mötet.

Detta betyder att den iranska regimen i och med detta lågvattenmärke har brutit sitt löfte till delegationen som kommit till Iran att de skulle få träffa vilka de ville.

Vi uppmanar alla världens arbetare, arbetarorganisationer och frihetskämpar att protestera mot regimens omänskliga agerande och kräver:

  1. ett ovillkorligt frigivande av alla gripna
  2. ett fördömande av islamistiska republikens attack mot första maj-demonstrationen i Saqez
Göteborgskommittén för frihet för de gripna arbetarna i Saqez
8 maj 2004


PRESSTOPP

Vi vill härmed visa vår uppriktiga uppskattning till alla individer, organisationer och fackföreningar som protesterat mot arresteringarna av oss vid första maj-firandet i Saqes i Iran och för kraven på vårt frisläppande. Vi vill särskilt tacka de ärbara och frisinnade människorna i Saqez för deras djupa solidaritet och stöd. Vår arbetarrörelse kommer aldrig att glömma detta. Vi tackar ödmjukast för ert stöd.

Med respekt,
Mahmood Salehi, Jalal Hoseini, Mohammad Abdipour, Borhan Divargar, Hadi Tanumand, Esmail Khodkam, Mohsen Hakimi

17 maj 2004
riff-raff #6  —  riff-raff.se