riff-raff #8  —  riff-raff.se

Marx till Wilhelm Blos i Hamburg, 10 november 1877

10 november 1877
41 Maitland Park Road,
London, N. W.

Käre Blos!

Det var mycket glädjande att till slut få ett livstecken från Dig igen (det där ”Dig” slant naturligt från min penna. Så strunta i Ni i framtiden). Emot den abominable1 Isolde [Kurz] har jag sedan länge yrkat på ett farväl och bullrade således förgäves.

Då ”la Place” skrivs med stort P så menas alltid Place Vendôme, som är sätet för kommendanten för Nationalgardet, som i Paris vid den tiden var det samma som vi kallar ”områdeskommendant”.

Vad beträffar ”suppression de l’État”, ett uttryck som L[issagaray] själv kommer att ändra i den 2:a franska utg[åvan] [av Pariskommunen 1871], så är andemeningen inte annorlunda än den som utvecklas i min pamflett om ”inbördeskriget” i Frankrike. I korthet kan du översätta det med ”avskaffandet (eller undertryckandet) av klasstaten”.

Jag ”hyser inget agg” (som Heine säger)2 och lika lite Engels. Ingen av oss ger ett jota för popularitet. Bevis, t.ex, emot all personkult, emot de talrika berömmelsemanövrar som jag sedan tiden i Internationalen har molesterats3 av från åtskilliga länder, har jag aldrig dragit fram något på publicitetens område och har inte heller svarat dem, bortsett från då och då genom utskällning. När Engels och jag först gick med i det hemliga kommunistsällskapet så skedde det endast på villkor att allt som leder mot en vidskeplig auktoritetstro skulle raderas från statuterna.4 (Lassalle verkade senare i rakt motsatt riktning.)

Men sådana händelser som tilldrog sig på förra partikongressen5 – de exploateras ordentligt av fiender till partiet utomlands – har i vilket fall gjort det nödvändigt för oss att vara försiktiga i vårt förhållande till ”partikamraterna i Tyskland”.

I övrigt tvingar mitt hälsotillstånd mig att ägna den doktorligt tillåtna tiden åt mitt verk; och Engels, som arbetar på flertalet längre skrifter, skickar fortfarande bidrag till Vorwärts.6

Det skulle roa mig att då och då höra mer om min ”kombination med pater Beckx”.7

Engels kommer att skriva till dig i dagarna.

Med bästa hälsningar från min fru och min dotter Eleanor.

Totus tuus8

Karl Marx

Noter

1. ”avskyvärda”. Marx skriver på engelska i originalet. Övers. anm.

2. Heinrich Heine, Lyrisches Intermezzo. Övers. anm.

3. ”störts”. Marx skriver på germaniserad engelska ”molestiert”. Övers. anm.

4. Detta syftar till Kommunisternas förbund 1847–1852. Förbundet bestod till största delen av tyska arbetare, varav många hantverksgesäller. Var emellertid både till program och sammansättning en internationell arbetarorganisation och som sådan förelöpare till Internationella arbetarassociationen. Övers. anm.

5. På Allmänna socialistkongressen i Gotha den 27–29 maj 1877. Övers. anm.

6. Marx arbetade med Kapitalet och Engels med Anti-Dühring och Naturens dialektik. Övers. anm.

7. Enligt Blos i ett brev till Marx den 30 oktober / 6 november 1877 publicerade Norddeutsche Allgemeine Zeitung ledarartiklar om den ”växelvisa kombinationen mellan Dr. Marx och Pater Beckx” och Blos erbjöd sig att då och då skicka Marx exempel därpå. Övers. anm.

8. ”Helt och hållet din”. Övers. anm.

riff-raff #8  —  riff-raff.se