Läsvärt

Här håller vi på att bygga upp ett textarkiv med relevanta texter. Vi har som målsättning att lagra så mycket som möjligt på vår egen server men har också ett antal externa länkar. De senare är i grå färg. Texterna är sorterade i alfabetisk ordning efter författare och under det efter när de är skrivna, med de senaste texterna överst.

För läsvärda texter på engelska, se avdelningen further reading.

Nyheter på läsvärt:
Att stirra ner i mörka vatten
Alice i Monsterlandet
Tystnad över Gaza
Kommuniseringsströmningen och interventionen

Innehåll

Aufheben
Bordiga, Amadeo
Dauvé, Gilles (Barrot, Jean)
Endnotes
Kolinko
Korsch, Karl
Marx, Karl / Engels, Friedrich
Mattick, Paul
Meeting
Pannekoek, Anton
Bernhard Reichenbach
riff-raff
Simon, Henri
Théorie communiste / Simon, Roland
Wildcat
Allmänt läsvärt

Aufheben

Introduktion till ”Ett svar till Aufheben” (av en tidigare medlem av Aufheben), 2005–2006 (English)
Ett svar till Théorie communiste, 2004
Förfallsteorin eller teorins förfall? Förord till den svenska översättningen 2004, april 2004 (pdf) (English)
Förfallsteorin eller teorins förfall (repris), 2003 (English)
Arbetarrörelsen, kommunismen och ultravänstern. En historik och introduktion, 2003 (English)
Bakgrunden till 2000-talets Intifada, september 2001 (pdf) (English, Deutsch)
Förfallsteorin eller teorins förfall? Del III, sommaren 1995 (pdf) (English, françois, فارسی)
Förfallsteorin eller teorins förfall? Del II, sommaren 1994 (pdf) (English, françois, فارسی)
Förfallsteorin eller teorins förfall? Del I, sommaren 1993 (pdf) (English, françois, فارسی)

Amadeo Bordiga

Bordigas ”testamente”, november 1962 (English, español, français, Deutsch)
Internationalistiska kommunistiska partiet: Auchwitz eller det stora alibit, april–juni 1960 (pdf) (français, italiano, English, Deutsch)
Parti och klass, april 1921 (pdf) (italiano, français, español, English, Deutsch, русский язык)
Teser om parlamentarismen, oktober 1920 (italiano, español, français, English, Deutsch)
Ta över fabriken eller ta makten?, februari 1920 (pdf) (italiano, English)
Balkankriget, december 1912 (italiano, English)

Gilles Dauvé (Jean Barrot)

Ett bidrag till kritiken av den politiska autonomin, oktober 2008 (English)
Generallinjen – frågor och svar, april 2007 (français, English)
Brevväxling mellan Gilles Dauvé och delar av riff-raff-redaktionen, mars 2004–januari 2005 (pdf) (English)
Kommunisering: en ”appell” och en ”inbjudan”, september 2004 (français)
Till kritiken av den moraliska ordningen, juni 2003 (English)
Att arbeta eller inte arbeta, är det frågan?, tillsammans med Karl Nesic, september 2002 (français, English)
Om globaliseringsrörelsen, juni 2002 (English)
Vi återvänder till öst – och hälsar på hos Marx, juni 2002 (English)
Tillståndet i världen – en kort lägesrapport, tillsammans med Karl Nesic, februari 2002 (français, English)
Alice i Monsterlandet, tillsammans med J.-P. C., D.M, K.N., maj 2001 (français, English)
Tillbaka till den Situationistiska internationalen, juni 2000 (English)
Brev om djurens frigörelse, 1999 (English)
Kartläggarna, tillsammans med J.-P. C., J.H., D.M, oktober 1999 (français, English, Deutsch)
När uppror dör, 1997 (français, English, Deutsch)
Den försvunna, 1997 (English, T¸rkçe)
Revolutionär antifascism – en självmotsägelse, 1996 (English)
Om vårt ursprung, 1983 (pdf)
För en värld utan moralordning, 1983 (français, English, русский язык)
Kritik av Situationistiska internationalen, 1979 (pdf) (English)
Renegaten Kautsky och hans lärjunge Lenin, april 1977 (pdf) (français, English)
Förord till Black & reds utgåva av Eclipse & re-emergence of the communist movement, januari 1974 (English)
Klasskrig i Barcelona, 1973 (English)
Anmärkningar om Pannekoek och Bordiga, januari 1973 / 1997 (English, Deutsch, T¸rkçe)
Öppet brev till konferensen för revolutionära grupper som ska hållas i Storbritannien i maj 1973, april 1973
Förord till den japanska utgåvan av nr 1 och nr 2 av Le mouvement communiste, januari 1973 (English)
Kapitalism och kommunism, 1972/1997 (français, English, T¸rkçe)
Staten och kapitalet, 1972 (pdf)
Brev angående användandet av våld, 2 maj 1972 (English)
Leninismen och ultravänstern, juli 1969 / 1997 (English, T¸rkçe)

Endnotes

Ett förhållande faller samman? Reflektioner över krisen, oktober 2008 (English, français)

Kolinko

Klassammansättning, september 2001 (pdf) (Deutsch, English, français español)

Karl Korsch

Karl Marx, 1938
Om några principiella förutsättningar för en materialistisk diskussion om kristeorin, februari 1933 (Deutsch)

Karl Marx / Friedrich Engels

Marx–Engels: Förordet till den andra ryska utgåvan av Manifestet, januari 1882 (pdf)
Marx: Tredje utkastet till brev till Vera Zasulitjch, februari–mars 1881
Marx: Brev till Wilhelm Blos i Hamburg, november 1877
Marx: Brev till Ferdinand Freiligrath, februari 1860
Marx: Ur ”I frihandelsfrågan”, 1848
Marx–Engels: Utdrag ur ”Den heliga familjen eller Kritik av den kritiska kritiken”, 1845
Marx: Kritiska randanmärkningar till artikeln ”Kungen av Preussen och socialreformen”. Av en preussare, augusti 1844 (pdf)

Paul Mattick

Återblick över Rosa Luxemburg, mars 1978 (English)
Om Pannekoek. Intervju av J.J. Lebel, 1978 (English)
Arbetarkontroll, 1978
Marxismen – igår, idag & imorgon, 1978 ()
Kapitalistisk kris och revolutionär rörelse. Intervju av Lotta Continua, 1977 (English)
Paul Mattick om K-H Roth, 1975
Krisen, staten & kapitalet, 1974
Marx och Keynes, 1967
Rådskommunism, 1939 (English)
Den permanenta krisen. Henryk Grossmanns tolkning av Marx ackumulationsteori, 1934 (English)

Meeting

Bernard Lyon, Tystnad över Gaza, januari 2009 (français)
Bernard Lyon, Kommuniseringsströmningen och interventionen, 2008 (français, English)
Denis, Tre teser om kommuniseringen, 2004 (français)
Inbjudan, 2003 (français, italiano, English)

Anton Pannekoek

Fem teser om arbetarklassens kamp mot kapitalismen, maj 1947 (English, Deutsch)
Varför tidigare revolutionära rörelser har misslyckats, 1940 (English)
Allmänna anmärkningar om organisationsfrågan, november 1938 (English)
Lenin som filosof, 1938 (English)
Parti och arbetarklass, mars 1936 (English)
Teorin om kapitalismens sammanbrott, juni 1934 (pdf) (Deutsch, English, français)
Världsrevolution och kommunistisk taktik, 1920 (English)

Bernhard Reichenbach

En återblick över KAPD, maj 1947 (English)

riff-raff och Kämpa tillsammans!

riff-raff: Inledning till riff-raff nummer 8: Kommunistisk teori bortom ultravänstern, oktober 2006 (English)
Marcel: Angrepp/undandragande, juni 2006 (English)
Peter Åström: Vad döljer IKS under förklädet? Del 1, 2005
Per Henriksson: Kommunismen som vägran, och som attack. Anteckningar om ”Angreppets och undandragandets kommunism”, oktober 2005
Intervju med Per Henriksson i Against the wage, augusti 2005 (English)
riff-raff: Inledning till riff-raff nummer 7: Kritik av den politiska organiseringen, juni 2005 (pdf) (English)
Fredrik Samuelsson: Klassen bortom rörelsen, juni 2005 (English)
Marcel: Det är vi som är parasiterna, 2005
Leo Björk: Demokratin som kapitalets gemenskap. En provisorisk kritik av demokratin, april 2005 (pdf) (English)
Marcel: Angreppets och undandragandets kommunism, februari 2005
Brevväxling mellan Gilles Dauvé och delar av riff-raff-redaktionen, mars 2004–januari 2005 (pdf)
riff-raff: Inledning till riff-raff nummer 6: Förbi förfall och vidare, maj 2004 (pdf)
riff-raff: Kapitalets och klasskampens globalisering i historiskt perspektiv (recension av Forces of labor), april 2004
riff-raff: Callcenters och militanta undersökningar – en diskussion (Recension av Hotlines), april 2004
riff-raff: Inledning. Kommunistiska perspektiv, oktober 2003
Per Henriksson: Inspirerande grund till den revolutionära teorin. Recension av Kämpa tillsammans! nya bok (Vi vill ha allting!), september 2003
Per Henriksson: Klasskrig, proletariat, oljeränta, september 2003
Inledning till riff-raff nummer 3–4, 2003
Per Henriksson: Krig och den nya världsordningen, januari 2003
Marcel: Att steka hamburgare eller Kampen mot värdet på en hamburgerrestaurang, december 2002 (English)
Johan Forsberg: Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal. En introduktion till den militanta undersökningen som metod, december 2002
Inledning till riff-raff nummer 2, 2002
Per Henriksson: El Argentinazo – decemberupproret 2001, 2002
riff-raff: Inledning till Från Cellatex till Moulinex, 2002
Hur ska världen förstås? – en recension av Empire, 2002
Per Henriksson: No logo – utan klass (Recension av No logo),, 2002
Jesper Lindström: Den autonoma rörelsen – en diskussion, 2002
Förord till riff-raff nummer 1, januari 2002
riff-raff: Samma gamla kapitalism, 2002
Fredrik Samuelsson: Motsättningar i välfärdsstaten, januari 2002

Henri Simon

Från förortskravallerna till studentrörelsen, mars 2006 (pdf) (English)
Intervju med Henri Simon av riff-raff, augusti 2005 (pdf, mp3) (فارسی)
Från Cellatex till Moulinex – ett utbrott av öppet socialt våld, november 2001 (pdf) (English)
Kommunism i Frankrike: Socialisme ou barbari, ICO och Echanges, 1998 (pdf) (English)
Några tankar om organisering, 1979 (English, فارسی)
Den nya rörelsen, 1974 (pdf) (français, English, italiano, فارسی)

Théorie communiste / Roland Simon

Intervju med Roland Simon av riff-raff, augusti 2005 (English)
Självorganisering och kommunisering, juli 2005 (français, English)
Ett svar till Aufheben, juni 2004 (français)
A fair amount of killing, i samarbete med Alcuni fautori della comunizzazione, februari 2003 (français, italiano, English)
Utdrag ur ”En kritik av ’kritiken av arbetet’”, september 2001
Bakgrund och perspektiv, februari 2003 (français, English)
Normativ historia och proletariatets kommunistiska essens, maj 2000 (français, English)
Om Aufhebens förfallstrilogi, februari 1999 (français, English)
Théorie communiste. En introduktion för några unga lyonesare, december 1997 (français, English)

Wildcat

Krig mot oljeproletariatet, mars 2003 (pdf) (Deutsch)
35-timmarsveckan: mer arbete och mindre lön, 1999 (Deutsch, English)
Att reformera välfärdsstaten för att rädda kapitalismen. Medborgarlön och nya reformistiska illusioner, mars 1999 (pdf) (Deutsch, English)
Allmänt läsvärt
Diverse osorterade texter

Sander: Att stirra ner i mörka vatten
Hur kan ekonomins behov av att sopa undan berget av fiktivt kapital balanseras med dess behov av att vidmakthålla den sociala kontrollen? Sander funderar kring utsikterna för deflation, reflation och/eller stagflation.
Mute magazine, 6 januari 2009

Nanni Balestrini: Revolten i Torino
Revolten i Torino är en skönlitterär berättelse om hur en ung grabb tvingas flytta från södra Italien för att söka jobb i norr. Han hamnar till slut på den enorma FIAT-fabriken i Turin, där han blir indragen i arbetarkampen som riktar sig lika mycket mot företaget som de institutionaliserade facken. Den heta hösten 1969 utvecklar sig det hela från vilda strejker och sabotage till allmänt uppror och masskamp på gatorna under parollen ”Vi vill ha allting!”.

Marx-Arbeitsgruppe: Kapitalets produktionsprocess. Introduktion till Kapitalets första band
”Kpp” utgavs ursprungligen av Förlaget Barrikaden 1976. Det är en utmärkt och relativt lättläst introduktion till Marx Kapitalet. riff-raff har korrekturläst och gjort rtf-, doc- och odf-versioner av boken. (Senast ändrad: 2005-11-29)

Det revolutionära nöjet att tänka själv
En 10-punktsguide för ett kritiskt tänkande och revolutionärt medvetande

Anarkistiska federationen i Stockholm: Strategi för industriell kamp
”Det finns en direkt konflikt mellan produktionens behov och arbetarnas mänskliga intressen. Från detta utgår en av de viktigaste motsättningarna i den så kallade effektiva kapitalismen. Denna konflikt kan inte lösas utan en grundlig förändring av produktionsförhållandena, dvs. utan att den beslutande auktoriteten sätts i händerna på arbetarna själva”

En revolutionär optimist
Intervju med Martin Glaberman

Cajo Brendel: Farväl till facket
Självständig klasskamp i England – och i allmänhet

CAN: ”Saker och ting gick för långt”
En recension av böckerna The black panther party reconsidered, red. Charles E. Jones och The rise and fall of California’s radical prison movement, Eric Cummins.

Vänligen rapportera brutna länkar och andra fel till:
riff-raffs e-postadress

Senast ändrad: 2022-04-15


XHTML CSS