Bilagorjuni 2013
18 s. pdf

”Moderniseringens kollaps” – 15 år senare

Intervju med Robert Kurz, São Paulo, oktober 2004

”Och sålunda blev den egna historiska utgångspunkten – en ny, grundläggande kapitalismkritik – alltså bestämd av kristeorin. Men det var först i och med Moderniseringens kollaps som kritiken av en socialism grundad på ’abstrakt arbete’ och varuproduktion och den nya kristeorin kunde förenas systematiskt. Krisen för det varuproducerande systemets basala, gemensamma former måste först manifestera sig hos de historiska eftersläntrarna, men den skulle till slut gnaga sig in även i västkapitalismens centrum.”


 

Böckernovember 2004
334 s. 100 kr beställ

Vägrandets dynamik är en bok om kommunismen och den kommunistiska rörelsen. Boken innehåller nitton provocerande texter skrivna av den franske tänkaren Gilles Dauvé mellan åren 1968 och 2003. Texterna kritiserar kapitalismen, demokratin och moralen samt undersöker var underlaget för upproriskhet och revolutionär aktivitet finns idag.XHTML CSS