Andra riffiga texter

Artiklar som skrivits i anslutning till riff-raff, men som har publicerats i andra tidningar och tidskrifter eller endast på vår webbplats.


Kommunismen innebär lönearbetets och klassernas upplösning
Ett litet flygblad till första maj 2007.

Ned med lönearbetet! För kommunism!
Ett litet flygblad till första maj 2006.

Intervju med Henri Simon
En medlem av redaktionen fick under 2005 nöjet att träffa och intervjua Henri Simon från gruppen Echange et mouvement. I denna intervju berättar Simon bland annat om sin egen politiska utveckling och de organisationer som han varit med i, synen på förhållandet mellan teori och praktik samt poängterar att klasskampen alltid måste urskiljas på sina olika plan.
html, pdf, mp3 (3,38 MiB)

Vad döljer IKS under förklädet? Del 1
Första delen av ett svar på IKS kritik av ett antal artiklar i riff-raff.

Intervju med Per Henriksson i Against the Wage
For communists and revolutionaries (as moments of the communist movement) it is vital with theoretical discussion and clarification, and to take part practically – in a conscious way – in the everyday struggle of the proletarian class. Theory for the sake of theory, as in the bourgeois sense of theory, is of no use; nor ‘practice’ for the sake of practice as in the (also bourgeois) vanguardist, activist, anti-intellectual sense, that at first sight may seem like a more preferable road to take, but in the end only is the opposite side of the bourgeois ‘theorist’s’ coin. (Från Against the Wage nr 2, fredagen den 19 augusti 2005)

Klassen bortom rörelsen
Arbetarrörelsen var aldrig någon entydig motkraft mot kapitalet och det finns därför ingen anledning att sörja dess nedgång, Det anser Fredrik Samuelsson, som pekar på att kampformer som övertidsblockader, maskning, frånvaro och sjukskrivningar blivit ett effektivt vapen mot kapitalet. (Från Arbetaren, nr 25 [24–30 juni], 2005)

Det är vi som är parasiterna
För den som vill lämna den här världen gäller två saker. För det första: kapitalism innebär inget annat än idel rena toaletter. För det andra: den mest urskillningslösa formen av revolt är att pissa utanför urinoaren. (Från Kolla! nr 2, 2005)

Tuff match i lagerbranschen
I lagerbranschen finns det enligt mina erfarenheter goda möjligheter att ta upp fajten, vinna delsegrar och på så sätt gå stärkta ur kampen. För oss har det varit en framgångsrik strategi med enkla, ”osynliga” och ofta spontana småkonflikter, där vi tar initiativ utan att förvarna arbetsköparna. (Från Motarbetaren nr 1, april 2002)

EU-toppmötet i Gbg, juni 2001
Så har de då samlats igen, Europas toppolitiker och dito byråkrater, denna gång tillsammans med det amerikanska kapitalets politiske top dog, George W Bush. Bakom lyckta dörrar, barrikaderade bakom kravallstaket och 2 000 kravallpoliser är tanken att de ska dra de politiska slutsatserna av det samlade kapitalets intensifierade attacker mot arbetarklassen, på tryggt avstånd från de folkmassor de säger sig representera… (Från Folkmakts flygblad från 2001)

Kritik av kommunalismen
Följande text skrevs nån gång år 2000 och var tänkt att publiceras i tidningen Folkmakt. Tyvärr blev det aldrig så. Upprinnelsen till artikeln var en intern diskussion i Folkmakt om huruvida kommunalismen / Demokratiskt alternativ var just ett alternativ, eller inte. Artikeln menar det senare.)XHTML CSS