hösten 2002, 104 s.

Nummer 2: El Argantinazo, Negris klassanalys, recensioner av Empire,
No Logo m.m.

Runt om i världen växer upproriska rörelser fram mot kapitalets globala omstrukturering. Här analyseras upproret i Argentina mot IMF:s strukturreformer. I ett exempel från Frankrike beskrivs hur arbetare bemöter fabriksnedläggningar med allt radikalare metoder, vilket vi i en inledning jämför med situationen på svenska bruksorter. Därefter följer kritiska granskningar av två kända böcker som diskuterar kapitalets globalisering och den nya rörelsens motstånd – No Logo av Naomi Klein samt Empire av Michael Hardt och Antonio Negri. Steve Wright kritiserar i samband med detta hur Negris teorier utvecklats mot bakgrund av den italienska klasskampen på 1970-talet.Inledning

Inledning
Att kapitalismen och den globala klassammansättningen genomgått dramatiska förändringar de senaste årtiondena tycks alla vara överens om. Men åsikterna går djupt isär om vari förändringarna består och vilka följder de får för klasskampen.

Uppror mot det globaliserade kapitalet

El Argentinazo – decemberupproret 2001
En artikel om decemberupproret i Argentina som publiceras först nu kan tyckas något senkommet, inte minst då upplägget blev tämligen skissartat och inte en djupare analys. Inte desto mindre kommer här ett försök till att teckna en bild dels över själva upproret och dels det historiska och sociala sammanhang i vilket upproret var en del.

Henri Simon: Från Cellatex till Moulinex
– ett utbrott av öppet socialt våld

1999 lade Lear Corporation ner sin fabrik för sätestillverkning till Volvos personbilar i Bengtsfors, Dalsland. Volvo hade själva ägt fabriken fram till 1992 då de sålde den till Lear Seating.

Kritik av teorier om globaliseringen och det nya motståndet

Steve Wright: Negris klassanalys
– italiensk autonomistisk teori på sjuttiotalet

Under andra halvan av sjuttiotalet var den strömning som både skulle generera den största politiska influensen och den största politiska kontroversen i den italienska ultravänstern den som kopplas till den klass- och statsanalys som utvecklades av Antonio Negri.

Hur ska världen förstås? – en recension av Empire
Empire, författad av Michael Hardt & Antonio Negri och utgiven år 2000, är en av de politiska böcker som sålt mest och blivit mest omdiskuterad på senare år. Negri var en av de tongivande ideologerna inom den italienska autonoma marxismen på 60- och 70-talet och att en bok författad av skribenter ur denna tradition få sådan spridning är antagligen unikt.

No logo – utan klass
Den får nog kallas tegelsten med sina 446 sidor, exklusive noter, appendix, register och fyra sidor klipp ur positiva recensioner från med-borgerlig media. Jag kan inte säga att jag blev besviken. Snarare var det ungefär vad jag hade väntat mig – en bok av och för indignerad medelklass. Varför då lägga ner tid och pengar på att läsa den?

Övrigt

Den autonoma rörelsen – en diskussion
I tider när bildandet av ett landsomfattande autonomt nätverk/förbund diskuteras inom den utomparlamentariska vänstern så tänkte jag bidra med en artikel där jag ger min syn på dagens svenska autonoma rörelse.

Kommuniké från italienska CRAC angående mordet på Biagi
Torsdagen den 28 mars 2002, strax efter Brigate Rosses mord på Biagi, skrev Il Giornale: ”Den första fantombilden från förra veckan kan tillerkännas en utpekad medbrottsling: längd 175 cm; svart hår; olivsvart hudfärg. Det verkar som om han är samme unge man som har setts tillsammans med en medlem av Bolognas CRAC.”XHTML CSS