Öppet möte i Göteborg

Hösten 2006 kom riff-raff ut med sitt åttonde nummer. Med anledning härav höll vi i samband med Vår makt i Göteborg 2006 ett öppet möte. Under mötet presenterade den inbjudne Roland Simon från Théorie communiste sin grupps teoribildning och introducerade på så sätt det nya numret.

Under mötet talade han om arbetarrörelsen, dess maktstegring inom det kapitalistiska samhället och de revolutionära nederlagen under 1900-talet. Genom dessa ämnen gav han sin bild av klasskampens historia fram till idag och satte fokus på hur villkoren för proletär kamp har förändrats.

Mot slutet av anförandet lät han den franska rörelsen mot CPE (under våren 2006) illustrera Théorie communistes teoretiska utgångspunkter beträffande den nuvarande historiska periodens särskilda klasskampsdynamik, och hur denna dynamik bär på möjligheter för en kommuniseringsrörelse som kan gå bortom klasskampens vardagliga karaktär.

Tidigare under dagen berättade han också i ett spontant anförande om anti-CPE-rörelsen. Båda anförandena spelades in och finns här att ladda ned i mp3-format.

Självorganisering och kommunisering: del 1, del 2, del 3, del 4 (cirka 3 MiB styck, endast franskt tal).

Anti-CPE: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 (cirka 2,5 MiB styck, franskt och svenskt tal).XHTML CSS