Fšrkšpserbjudande

Gilles DauvŽs VŠgrandets dynamik

Inom nŒgra veckor kommer Riff-Raff ut med en bok om kommunismen och den kommunistiska ršrelsen – VŠgrandets dynamik – 300 fullmatade sidor med den franske tŠnkaren Gilles Dauv«.

Fšr att fšrsška fŒ in lite mer pengar till tryckning lanserar vi nu ett fšrkšpserbjudande dŠr alla som bestŠller boken fšre den 15 november fŒr den fšr 120:Đ inkl. porto (dŠrefter kommer den att kosta 150:Đ). SŠtt in pengarna pŒ Pg 4091349-3 (FM-Media).

FrŒn bokens baksidestext:

ÓKommunismen Šr inte ett ideal som skall fšrverkligas. Den existerar redan, inte som ett samhŠlle men som en strŠvan, en uppgift att fšrbereda sig fšr. Kommunismen Šr ršrelsen som fšrsšker avskaffa de levnadsfšrhŒllanden som bestŠms av lšnearbetet och den kommer att avskaffa dem genom revolution. Diskussionen om kommunismen Šr inte akademisk. Det Šr inte en debatt om vad som ska komma att gšras i morgon. Det Šr en integrerad del av en hel serie omedelbara och avlŠgsna uppgifter, dŠr diskussion blott Šr en aspekt, ett fšrsšk att uppnŒ teoretisk fšrstŒelse. OmvŠnt kan uppgifterna genomfšras enklare och effektivare om man kan besvara frŒgan: vart Šr vi pŒ vŠg?Ó

VŠgrandets Dynamik Šr en bok om kommunismen och den kommunistiska ršrelsen. Boken innehŒller nitton provocerande texter skrivna av den franske tŠnkaren Gilles Dauv« mellan Œren 1968 och 2003. Texterna kritiserar kapitalismen, demokratin och moralen samt undersšker var underlaget fšr upproriskhet och revolutionŠr aktivitet finns idag.


OBS! Erbjudandet har upphšrt. Boken kostar nu Šnnu mindre: 100:Đ

XHTML CSS