Intressant om kapitalismens sammanbrott

från Internationalen 30/04

Tidskriften Riff-Raff, för ”kommunism och klasskampsteori”, har kommit med ett nytt nummer. Som vanligt är det med ett ambitiöst urval av teoretiska texter och recensioner. Numrets huvudtema är förfallsteorin, samlingsnamnet för teorier om att kapitalismen är dömd till sammanbrott på grund av en utveckling som är inneboende i det kapitalistiska systemet. Riff-Raff har valt ut texter som kritiskt granskar dessa teorier. Utgångspunkten är att man inte kan betrakta kapitalets rörelse och kriser som någonting som är frikopplat från klasskampen. Kapitalet finns inte till oberoende av arbetet, och klasskampen finns i centrum av kapitalrelationen, framhåller Riff-Raff-redaktionen.

Numret innehåller texter av gruppen kring den brittiska tidskriften Aufheben och texter av Karl Korsch och Anton Pannekoek, samt ett i Sverige tidigare opublicerat förord till den andra ryska utgåvan av Kommunistiska manifestet. I förordet från 1882 förfäktar Marx och Engels uppfattningen att det gemensamma ägandet av jorden inom den uråldriga obsjtjinan skulle kunna tjäna som utgångspunkt för en kommunistisk utveckling. Något kapitalistiskt mellanled skulle här alltså inte behövas om revolutionen samtidigt blev verklighet i västvärlden, hävdar Marx och Engels, ett perspektiv som borde överraska många.

Spännande innehåll

Riff-Raff är en tidning med en avspänt anspråklös grafisk form och ett spännande innehåll. Bakom publiceringen av de utländska texterna ligger en gedigen översättarinsats. Tyvärr blir texten ibland onödigt snärjig när den kläds i svensk språkdräkt. De teoretiska resonemangen kan vara mödosamma att följa i sig själva, och språkliga krumbukter i översättningarna gör att mödan ibland blir opåkallat stor. Övervinner man bara de hindren är Riff-Raff nr 6 en mycket läsvärd tidskrift.

Toivo Jokkala


XHTML CSS