Protestera mot den iranska statens repression mot arbetarna efter första maj-firandet!

Den första maj i år greps 50 arbetare i Saqez i kurdiska Iran efter att ha trotsat regimens beslut att flytta första maj-firandet till dagen innan (!). De flesta av dem släpptes kort efteråt, men sju, varav två dagen innan träffat en kanadensisk delegation från Fria fackföreningsinternationalen (Mohsen Hakimi och Mahmood Salehi), hölls kvar och släpptes först tio-tolv dagar senare efter protester både inom landet, varav framförallt befolkningen i Saqez, och internationellt. Dock hotas de med att tvingas betala en borgenssumma som pant på omkring motsvarande 2 000 000 SEK var, vilket i sin tur motsvarar 150 årslöner för en iransk arbetare! Rättegång skall hållas under sista veckan i augusti.

De gripna arbetarna är kända aktivister i arbetarrörelsen och kämpar för arbetarnas självorganisering mot löneslaveriet. Anledningen till gripandet var att de menade att arbetarna själva – och inte staten – ska bestämma över första maj-firandet, och att regeringen och det kapitalistiska systemet skall fördömas för angreppet.

Det kommer nu an på hela världens arbetarklass att protestera och massivt kämpa både mot detta hot och system!

Undertecknade kräver av den iranska staten att dra tillbaka hoten och villkorslöst släppa arbetaraktivisterna.


Protestera genom att e-posta till protest@riff-raff.se och delge oss ert för- och efternamn samt eventuell arbetsplats, så vidarebefodrar vi informationen till de berörda.

Se även:


XHTML CSS