Läsvärt  —  riff-raff.se

ur ”I frihandelsfrågan”

Karl Marx

Men, i allmänhet är dagens protektionistiska system konservativt, medan frihandelssystemet är destruktivt. Det bryter upp gamla nationaliteter och driver fram motsättningen mellan proletariatet och bourgeoisien till sin extrema punkt. Med andra ord skyndar frihandelssystemet på den sociala revolutionen. Det är endast i denna revolutionära mening, mina herrar, som jag röstar för fri handel.

Läsvärt  —  riff-raff.se