oktober 2008
216 s. 100 kr beställ
Endnotes 1
Inledande material för en balansräkning över 1900-talet

Endnotes är en tidskrift som ges ut av några av dem som tidigare medverkade i Aufheben. Nummer ett, som har namnet »Inledande material för en balansräkning över 1900-talet», börjar där debatten mellan Aufheben och Théorie communiste slutade (se riff-raff nr 8). Det består till största delen av en debatt mellan å ena sidan Gilles Dauvé och Karl Nesic och å andra sidan Théorie communiste och inriktar sig på frågan om varför den traditionella arbetarörelsen misslyckades med att överskrida kapitalismen samt vad den omstrukturering som påbörjades under 1970-talet har för betydelse för klasskampen och en kommunistisk revolution idag.Ur förordet:
I detta inledande första nummer av Endnotes har vi samlat en rad texter (i huvudsak ett meningsutbyte mellan två kommunistgrupper i Frankrike) som alla ägnar sig åt historien om 1900-talets revolutioner. Precis som texterna gör tydligt är denna revolutionernas historia en historia om misslyckanden, antingen för att de krossades av den kapitalistiska kontrarevolutionen eller för att deras »segrar» själva antog formen av en kontrarevolution – som upprättade samhällssystem som på grund av sitt beroende av penningutbyte och lönearbete inte lyckades att överskrida kapitalismen. Det senare är emellertid inte blott något »svek», på samma sätt som det inte var ett resultat av »strategiska misstag» eller uteblivna »historiska villkor». När vi ställer frågan om dessa nederlag kan vi inte ta vår tillflykt till några kontrafaktiska »men om» – som skyller de revolutionära rörelsernas nederlag på något annat (ledarna, organisationsformerna, fel idéer, omogna villkor) än rörelserna själva och deras bestämda innehåll. Det är detta innehålls natur som är frågeställningen i det utbyte som följer.

Detta är alltså en skrift som är utgiven på engelska av våra brittiska kamrater. Alla texter utom en har publicerats på svenska (se riff-raff nr 5, 8, 9 samt Vägrandets dynamik) men de läses bäst tillsammans och i ordningen nedan.

Endnotes 1 och 2 kan beställas av oss.

deras egen webbplats

Innehållsförteckning

Endnotes, Bring out your dead – förord (English, français, italiano)
Dauvé, När uppror dör (English, français, Deutsch)
TC, Normativ historia och proletariatets kommunistiska essens (English)
Dauvé, Mänsklig, alltför mänsklig? (English)
Dauvé & Nesic, Att arbeta eller inte arbeta, är det frågan? (English, français)
TC, Mycket väsen för ingenting (English)
Endnotes, Efterord (English, français, italiano)


Fakta om tidskriften

Utgivare: Endnotes
Utgivningsdatum: oktober 2008
Antal sidor: 216
ISBN: 1943-8281


Fler texter på svenska

Fler texter av Gilles Dauvé, Endnotes, Théorie communiste med flera finns samlade under kategorin läsvärt.XHTML CSS