hösten–vintern 2003

Nummer 5: Lägesrapport över tillståndet i världen, Att arbeta eller inte arbeta, är det frågan?

Gilles Dauvé och Karl Nesic är franska kommunister från tidskriften Troploin. Deras revolutionära perspektiv introduceras här för den svenska publiken i en inledning och två artiklar: en övergripande om tillståndet i världen och en historisk genomgång av arbetets ideologi och arbetarnas kamp. I numrets andra del fortsätter temat om ”klass, krig och den nya världsordningen”. Tyska Wildcat skriver om kriget som ett krig mot oljeproletariatet och i anslutning till detta försöker vi oss på att analysera oljeräntans roll i det hela. Slutligen recenseras Kämpa tillsammans! bok Vi vill ha allting!, som är en introduktion till den autonomistiska marxismen.Inledning

Inledning – Kommunistiska perspektiv
I det här numret bjuder vi på fler inlägg till diskussionen om de generella tendenserna i kapitalismen av idag. Först ut och som numrets huvuddel presenterar vi två texter från franska troploin, författade av herrarna Gilles Dauvé och Karl Nesic.

Klasskampen historiskt och idag

Gilles Dauvé & Karl Nesic: Tillståndet i världen – en kort lägesrapport
Den 11 september, 2001, har fört med sig ett nytt konsensus: den antiamerikanska attacken beskrivs som priset kapitalismen fått betala för sin övertriumf.

Gilles Dauvé & Karl Nesic: Att arbeta eller inte arbeta? Är det frågan?
Ett historiskt misslyckande – det skulle kunna vara den hårda men inte alltför orättvisa sammanfattningen av den kommunistiska rörelsen 154 år efter det att Marx och Engels publicerat Det kommunistiska manifestet.

Klasskrig, proletariat, oljeränta

Klasskrig, proletariat, oljeränta
I förra numret försökte vi starta en diskussion kring det då stundande amerikansk-brittiska kriget mot Irak i ett sammanhang av kampen om hegemonin i den nya världsordningen efter Östblockets fall 1989.

Wildcat: Krig mot oljeproletariatet
Som ett resultat av Irakkriget 1991 kunde USA genomföra den fortgående stationeringen av sina trupper i Gulfen. Därmed har de ställt produktionen av olja under en kvasi-militär kontroll. De kunde stabilisera läget kortsiktigt, men till priset av en på medellång sikt större instabilitet och en växande fientlighet mot ”ockupanten”.

Recension

Inspirerande grund till den revolutionära teorin
– recension av Kämpa tillsammans! nya bok

Det känns verkligen som att det sedan en tid har börjat röra på sig i vad man lite högtidligt skulle kunna kalla ”den revolutionära miljön/rörelsen” i Sverige, åtminstone den gren med sina rötter i anarkismen. På lite olika håll görs försök att göra upp med den ungdomliga otålighetens aktivism, som när utövarna grånat måste dömas ut tillsammans med all avantgardism, för att i stället verka för en mer fundamental långsiktig, kommunistisk förändring.XHTML CSS