vintern–våren 2003

Nummer 3–4: Klassammansättning, militanta undersökningar, den nya världsordningen m.m.

– Relationen mellan arbetets organisering och arbetarkampens former visas genom konkreta kamperfarenheter från arbetsplatser där fokus ligger på det direkta och dolda ”ansiktslösa motståndet” som kan analyseras med hjälp av den militanta undersökningen som metod.
– Bordiga och den agrara frågans betydelse för en revolutionär kritik av Sovjetunionens och socialdemokratins kapitalistiska karaktär.
– ”Kriget mot terrorism” och oljan som smörjmedel i den kapitalistiska ackumulationen.
– Bakgrunden till 2000-talets intifada ur ett dubbelt klasskampsperspektiv.Inledning

Inledning
Vi har denna gång glädjen att presentera ett riktigt fullpackat nummer, som domineras av två teman: klassammansättning och den nya världsordningen.

Klassammansättning och militanta undersökningar

Kolinko: Klassammansättning
Klassammansättning är ett centralt begrepp i vårt sökande efter en möjlighet till revolution. Vi letar efter en kraft som är förmögen att förändra samhället underifrån och upp. Att säga att det endast är de exploaterade som är kapabla att störta exploateringen är helt korrekt, men alltför generaliserande.

Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal
– En introduktion till den militanta undersökningen som metod

Det är hög tid att återigen gå på offensiven i klasskampen genom en självständig, mångfacetterad arbetarmakt från basen. Arbetarklassens frigörelse kan ju som bekant inte vara något annat än dess eget verk. Alla diskussioner och initiativ i denna riktning är välkomna. Denna artikel är ett bidrag till detta där jag sätter ord på mina erfarenheter av arbetsplatskamp i lagerbranschen utifrån mina år som terminalarbetare.

Att steka hamburgare
– eller kampen mot värdet på en hamburgerrestaurang

Mitt senaste jobb var på en privatägd hamburgerrestaurang. Den tillhörde alltså inte någon multinationell kedja likt Mc Donalds eller Burger King. Trots detta var restaurangen relativt stor och den hade öppet nästan dygnet runt alla dagar i veckan (stängt endast mellan 7 och 10).

Amadeo Bordiga idag

Loren Goldner: Kommunismen är den materiella mänskliga gemenskapen
– Amadeo Bordiga idag

Kärnan i följande artikel skrevs faktiskt redan 1988 alltså innan Sovjetblockets fall och jag fick modifiera texten med tanke på händelserna 1989-91 för dess första publicering på engelska (1991). Under de senaste tio åren har artikeln översatts till sju andra språk.

2000-talets Intifada

Krig och den nya världsordningen
– En provisorisk introduktion till ”2000-talets intifada”

Världen förändrades inte den 11 september (2001) då tvillingtornen i New York föll. Vad som är vardag för miljontals människor världen över drabbade för första gången USA och det var egentligen det enda som var nytt med terrorattacken. Bakom attacken låg inte fattiga och förstryckta från den sk tredje världen utan (högst troligt) det islamistiska nätverket Al Qaida, tränade av USA/CIA och stinna av olje- och spekulationsmiljader.

Aufheben: Bakgrunden till 2000-talets Intifada
Samtidigt som vi går i tryck gör USA en kraftansträngning för att försöka rädda Oslo-avtalet, som en central del i strategin att mobilisera och framtvinga enighet bland världens bourgeoisie bakom ”kriget mot terrorismen”. Detta efter ett år då de låtit israeler och palestinier fastna i en ensidig, nedslående och blodig konflikt.XHTML CSS